WOZ-waarde

De WOZ-waarde is een geschatte marktwaarde per de jaarlijkse waarde peildatum. Meerdere belastingen en heffingen zijn afhankelijk van deze waarde. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Huiseigenaren ontvangen de waarde begroting van de gemeente in januari of februari. Doordat meerdere heffingen afhankelijk zijn van deze waarde schatting is het voor huiseigenaren belangrijk om bezwaar te maken indien de waarde te hoog is ingeschat. Op de WOZ-beschikking staat altijd de waarde per de peildatum van één jaar eerder vermeld. Om de WOZ-waarde te bepalen wordt het huis niet inhoudelijk bekeken. De waarde wordt van achter een bureau vastgesteld aan de hand van indicatoren en waarde van vergelijkbare huizen in dezelfde buurt.

Ook interessant!

Menu
× Stel je vraag via WhatsApp