Bankgarantie

Met een bankgarantie verklaart de hypotheekverstrekker borg te staan indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De hypotheekverstrekker heeft vervolgens de mogelijkheid om het betaalde bedrag terug te vorderen op degene die de betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Na het sluiten van een koopovereenkomst voor het kopen van een huis, duurt de overdracht van het huis vaak nog maanden. Indien de verkoper zekerheid wil kan de koper gevraagd worden om een waarborgsom te storten. Een andere optie is om een bankgarantie te geven. Indien de koop toch niet doorgaat, kan de waarborgsom geclaimd worden bij de hypotheekverstrekker. De bankgarantie wordt doorgaans afgegeven voor een bedrag van 10% van de koopsom van het huis. Voor het geven van een bankgarantie zal de bank kosten in rekening brengen. De hoogte van de kosten kan verschillen per bank. Je moet voor deze bankgarantie wel een zogenaamde contragarantie invullen. Hiermee verklaar je dat als de hypotheekverstrekker deze bankgarantie daadwerkelijk betaalt, het bedrag weer teruggevorderd kan worden op jou.

Ook interessant!

Menu
× Stel je vraag via WhatsApp